CSR PROFIL

Corporate Social Responsibility

Corporate

Vores vision er at være den mest professionelle og innovative leverandør på markedet. I dette arbejde indgår tillige en række aktiviteter, som sætter fokus på vores Corporate Social Responsibility (CSR).

Vores indsatser begrænser sig ikke til vores egne aktiviteter. Vi stiller nemlig omfattende krav til vores leverandører og producenter, således at indsatskæden er intakt helt tilbage til produktionen – det være sig vores kaffemaskiner såvel som vores kaffebønner m.v.
For eksempel har vi sikret at vores primære producent af kaffemaskiner, WMF, er ISO14001 certificeret.

Social

Vores ansvar handler om andet end blot, at drive en profitabel virksomhed i det daglige.

De handlinger, vi foretager i den daglige drift påvirker nemlig en lang række forhold i vores omverden. Derfor tillægger vi det stor værdi, at også ikke-finansielle komponenter tilgodeses når vi tilrettelægger vores drift.

Responsibility

Udover at arbejde aktivt med FN’s 17 verdensmål, omfatter vores Corporate Social Responsibility politik, forskellige initiativer som er rettet mod møde en række af samfundets behov.

F.eks.

 • Arbejder vi aktivt med lokale myndigheder med henblik på at skabe opgaver der kan indgå i flex- / skånejob ordninger
 • Støtter vi økonomisk almindeligvis oversete aktiviteter, f.eks. LykkeLiga, som er nationalt håndbold-fokuseret fællesskab for børn med udviklingshandicaps og deres familier.

FN’s 17 verdensmål

Hos Bønnen Danmark følger vi FN’s 17 verdensmål, når vi tilrettelægger vores aktiviteter.

Vi har udvalgt 3 konkrete mål som vores hovedprioriteter. Mål, hvor vi mener vi bedst bidrager til opfyldelse af FN’s målsætninger.

Verdensmål nr. 12

”Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på”.

Vores indsatser omfatter bl.a.;

 • Anvendelse af genbrugsegnet emballage
  (Kaffeposer sorteres som blød plast /Forsendelseskasser i pap)
 • Investeringer i nye produkter og teknologier når disse er tilgængelige
  (F.eks. ved dyrkningen, produktion og pakning)
 • Videst mulig genanvendelse af udstyr til kaffebrygning, når dette er udtjent.

Verdensmål nr. 13

“Vi skal begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.”

Vores indsatser omfatter bl.a.;

 • Ved udvælgelsen af produkter og løsninger, vurderer vi de miljømæssige påvirkninger, f.eks. strømforbrug og afledt CO2 udledning.
 • Vi har inddraget Co2 udledning, som parameter i vores valg af servicevogne.
 • Vi stiller krav til vores producenter om overvejende anvendelse af grøn strøm i produktionen.

Verdensmål nr. 2

“Målet er afskaffe alle former for sult og underernæring inden 2030 og sikre, at alle mennesker – især børn og de mest sårbare – har adgang til tilstrækkelig og nærende mad hele året rundt.”

Vores indsatser omfatter bl.a.;

 • Vi vil sikre at kaffebønder og arbejdere generelt tilbydes en fair pris for deres varer.
 • Vi prioriterer at kaffebønner og andre varer er Fairtrade certificerede.
 • Vi bidrager økonomisk til initiativer der er centreret omkring fødevarehjælp.

En fair kop kaffe

Når du vælger vores Fairtrade certificerede kaffebønner, deltager du aktivt i at skabe et bedre liv for kaffebønderne.

Fairtrade organisationen arbejder hver dag for at skabe en bedre verden gennem fair handel til fair priser, og repræsenterer næsten to millioner lokale producenter på verdensplan.

Fairtrade er også fair for klimaet

Med Fairtrade produkter, støtter du også grøn omstilling af verdens landbrug. Fairtrade organisationen stiller miljøkrav, uddanner producenterne i klimatilpasning og arbejder for at sikre bedre løn og ordentlige arbejdsforhold.

Få skræddersyet den helt rigtige kaffeløsning til din virksomhed

Den personlige kaffe

Som noget særligt tilbyder vi alle vores gode kaffer under ‘Private Label’.
Dermed kan vi levere din virksomheds helt eget kaffebrand –
En god måde at brande din virksomhed, overfor såvel medarbejdere som gæster.